24
Wed, May
5 ostatnio dodane
Grid List

W ostatnich latach w wielu krajach obserwuje się zwiększoną częstość zachorowań na schorzenia niezakaźne, w tym między innymi choroby alergiczne. Zjawisko to rodzi liczne skutki społeczne i ekonomiczne oraz stwarza konieczność wdrażania działań mających na celu ograniczenie progresji tego niepokojącego zjawiska.

Przepisy prawa pracy przewidują różnego rodzaju przerwy w pracy o dość zróżnicowanym przeznaczeniu. Niniejszy artykuł przybliża istotę najczęściej występujących w praktyce przerw.

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków pracy w prawie polskim ma formę zasady konstytucyjnej, zawartej w art. 66 Konstytucji RP, w myśl której to zasady każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zawodowa astma oskrzelowa jest szczególną formą nadwrażliwości alergicznej występującej w drogach oddechowych jako skutek narażenia na związki chemiczne obecne w miejscu pracy. W środowisku pracy występuje kilka tysięcy alergenów o niskim ciężarze cząsteczko wym (poniżej 5000 Da).